Általános Szerződési Feltételek


A biotovis.hu webáruház és a weblap üzemeltetője:
Cégnév: Biotövis Kft.
Székhely: 7632 Pécs, Gyulai Pál utca 28.
Email: info@biotovis.hu (a biotovis.hu webáruházzal kapcsolatban használt cím: info@biotovis.hu)
Web: www.biotovis.hu
Adószám: 26601577202
Közösségi adószám (VAT): HU26601577
Cégjegyzékszám: 02 09 084087
Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Jelen ÁSZF érvényes a Biotövis Kft. által üzemeltetett www.biotovis.hu honlapon elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre és szolgáltatásra. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a biotovis.hu oldalon a Biotövis Kft. és a Vevő között elektronikusan jön létre. Vevő alatt értjük valamennyi természetes -és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vevő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A biotovis.hu webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

Az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://biotovis.hu/pages/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon, valamint az erre a linkre mutató link a nyitóoldal és az összes aloldal alján.

Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos információk a https://biotovis.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato linken érhetők el, valamint az erre a linkre mutató link a nyitóoldal és az összes aloldal alján.

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

Hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82-6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a www.biotovis.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, áfatartalmáról, a minimális rendelési összegről, valamint a szállítás ingyenességéről a Vevő a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vevő a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék(ek) „lefoglalását”. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a kosara tartalmát módosítsa, onnan árut távolítson el, ott darabszámot módosítson, vagy oda újabb árut helyezzen el. A Vevő a „Kasszához” feliratú gombra csak akkor tud kattintani, ha egy jelölőnégyzetbe tett pipával előtte elfogadja a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Enélkül a rendszer nem engedi tovább, enélkül a megrendelés nem jöhet létre.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vevő a vásárlás megkezdése előtt bejelentkezett fiókjába, akkor az ÁSZF elfogadása és a „Kasszához” gomb megnyitása megadhatja (vagy láthatja a korábbi vásárlási folyamat során megadott) szállítási adatait, illetve módosíthatja azokat. Amennyiben vendégként, azaz regisztráció nélkül vásárol, akkor is csak akkor tud továbbmenni, ha elfogadja jelen ÁSZF-et, és a következő ablakban van lehetősége megadnia a szállítási adatait (email-cím megadása ebben az esetben is kötelező).

A „Vásárlás folytatása” feliratú gombra kattintás után láthatja ismét a szállítási módot. A „Tovább a fizetéshez” feliratú gombra kattintva jut el a következő ablakba, ahol a fizetési mód is látható, valamint van lehetősége eltérő számlázási cím megadására. A „Rendelés áttekintése” az utolsó állomás a fizetés előtt, itt van lehetősége a Vevőnek újra áttekintenie a megrendelésének adatait. A „Rendelés véglegesítése” feliratú gombra kattintva a Vevő a SimplePay felületére kerül, ahol fizetni tud a bankkártyája segítségével.

Amennyiben a Vevő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés véglegesítése" gombra rákattintott, majd fizetett, akkor megrendelést ad le, mely a Vevő részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a megrendeléséről pedig emailben kap egy automatikus üzenetet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a biotovis.hu a Vevő ajánlatát elfogadta (lásd. „Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte” alcímben foglaltak).

A szerződés írásbelisége, iktatása

A biotovis.hu használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Biotövis Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint az eladási árakat a Vevő a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. Az esetlegesen itt látható készletinformációk, illetve a termék elérhetősége tájékoztató jellegű(ek), és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a biotovis.hu adatbázisa frissítve lett. A Biotövis Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

Adatbeviteli hibák

A Biotövis Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását úgy biztosítja, hogy a Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

Árfeltüntetés

A biotovis.hu által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Szállítási költség nem adódik hozzá, a kiszállítás ingyenes. Erről a termékoldalon a Biotövis Kft. külön tájékoztatja a Vevőt a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. A Biotövis Kft. a biotovis.hu webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Biotövis Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza. A Biotövis Kft. szavatolja, hogy a rendelés folyamata végén a Vevő egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben a Biotövis Kft.  minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a biotovis.hu oldalon, akkor nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
 - nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 - esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
 - egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

A Biotövis Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

A Vevő ajánlatának, megrendelésének a Biotövis Kft.-hez való megérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez. A Vevő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Biotövis Kft. és a Vevő közötti szerződés létrejöttét. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Biotövis Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált email útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelés megérkezett. A Vevő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vevőt terheli, az a Vevő kizárólagos felelőssége. A Vevői megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Biotövis Kft. kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, a Vevőnek küldött e-mailben igazol vissza.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vevőnek a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy email útján (info@biotovis.hu) fordulhat a biotovis.hu ügyfélszolgálatához.

Termék rendelkezésre állása

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a webáruházban feltüntetett termék nem beszerezhető a feltüntetett időtartamon belül, úgy a biotovis.hu fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés a Vevő számára haladéktalanul visszafizetésre kerül.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a biotovis.hu-hoz vagy a Vevőhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Biotövis Kft.-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vevőhoz, mert hibás email címet adott meg, illetve az email fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Termék szállítása

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. Kiszállítási idő: 10 munkanapon belül. Kiemelt akciók, ünnepi időszak idején megnövekedhet a szállítás idő, ekkor várhatóan 20 munkanapra. 

Kiszállítási díj nincs, ingyenes.

A kiszállítás Magyarország területére lehetséges.

Fizetés, számlakiállítás

A biotovis.hu oldalon bankkártyás fizetés érhető el. Ennek révén kényelmesen és biztonságosan lehet vásárolni a webáruházban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Vevőt az oldal az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay fizető felületére irányítja át, ahol az OTP Mobil Kft. által jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vevőnek csak annyi a dolga, a SimplePay fizetési szerverén a kártyaszámát, a kártyán olvasható nevét, a kártya lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadja. A következő kártyákat fogadja el a rendszer: VISA, MasterCard, Maestro. A SimplePay a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld. Sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát. További információk: https://simplepay.hu/vasarloknak/

A fizetés során beírt adatokat a Biotövis Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő összes költség – pl. tranzakciós illeték - minden esetben a Vevőt terheli.

A Vevő a vásárlásról szóló számlát a kiküldött csomaggal együtt kapja meg.

A Vevő elállási joga

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a biotovis.hu-n vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztónak minősülő vevőt nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék (Lázmérő; Fülhallgató, Fejhallgató, headset, gamer headset; borotva, villanyborotva, epilátor, borotvához szita, borotvafej, trimmel; Villanófényes szőrtelenítő (IPL); Arctisztító kefe, Bőrradírozó, Gyantázó készülék, gyantapatron; Bőrápoló szer, krém; Fogkefe, fogkefe fej; Szájzuhany, szájcenter; Manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik; Hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek); Hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül/orr szőrnyíró; Inhalátor; vibrátor; Masszírozó és segédeszközeik; Felnőtt játék kiegészítő; Óvszer és síkosító; merchandise: pl. póló, zokni, sapka, bögre; stb.) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fogyasztónak minősülő Vevőt megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Biotövis Kft. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatminta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
e-mail: info@biotovis.hu
Címzett: Biotövis Kft., 7632 Pécs, Gyulai Pál utca 28.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztónak minősülő Vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt,………………………………

A fogyasztónak minősülő Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az előbbieken meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vevő az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Biotövis Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, emailen keresztül történő közlés esetén az email megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Biotövis Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vevő az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Biotövis Kft. részére a következő címre: Biotövis Kft., 7632 Pécs, Gyulai Pál utca 28.

A termék Biotövis Kft. 7632 Pécs, Gyulai Pál utca 28. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vevőt terheli. A Biotövis Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Biotövis Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A Biotövis Kft.. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Biotövis Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyás fizetés esetén a Biotövis Kft. minden esetben a fizetéskor megadott vagy a evő által emailben megküldött bankszámlára/kártyaszámra utalja vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben a Biotövis Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Biotövis Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Biotövis Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

Felelősség

Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Biotövis Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Biotövis Kft. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Biotövis Kft. részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

A Biotövis Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

A Biotövis Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Biotövis Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Biotövis Kft. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

A Biotövis Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vevő a biotovis.hu honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Biotövis Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

Jótállás

A biotovis.hu termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Kellékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vevő a Biotövis Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Biotövis Kft. költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Biotövis Kft. adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő közvetlenül a Biotövis Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Biotövis Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Biotövis Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben Biotövis Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékfelelősség

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A fogyasztónak minősülő Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A fogyasztónak minősülő Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény a biotovis.hu webáruházon keresztül érvényesíthető.

Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

A biotovis.hu célja, felelősség korlátozása

A biotovis.hu célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Biotövis Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

 

A biotovis.hu-n való vásárlás feltételezi Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

A Biotövis Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget: Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a biotovis.hu használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért. Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért. Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért. Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén. Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért. Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért. A Biotövis Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a biotovis.hu-hoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. A Biotövis Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. A Biotövis Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a biotovis.hu-n való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vevő bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vevő teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

Panaszkezelés

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fogyasztói jogvita nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
  • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

A Biotövis Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Biotövis Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a biotovis.hu-n, előzetes figyelmeztetés nélkül.